Sluit dit bericht

Ruim 6 jaar geleden hebben vijftig mensen, het merendeel getroffen door Niet Aangeboren Hersenletsel, (NAH), voor het eerst door een deel van Nederland gefietst. Met dit evenement werd aandacht gevraagd voor diverse hersenaandoeningen, bekend als NAH. Naast traumatisch hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval, zijn bloedingen en beroertes (CVA), Multiple Sclerose, Parkinson, Epilepsie, zuurstofgebrek na reanimatie en hersentumoren belangrijke oorzaken van NAH

Per jaar zijn er ongeveer 85.000 nieuwe gevallen van traumatisch hersenletsel en ruim 40.000 nieuwe beroertes (CVA en TIA). Meer dan 500.000 mensen in Nederland leven met de gevolgen. Daarom hebben wij dit initiatief, als Hersenletsel on Tour, weer opgepakt. Enerzijds om permanent de aandacht te vestigen op alle vormen van NAH en de gevolgen voor getroffenen en hun naasten. Anderzijds omdat in beweging komen en blijven voor mensen met NAH van groot belang is!
Na 2 geslaagde edities, in 2016 en 2017 willen wij dit jaarlijks, in wisselende provincies herhalen. Zo hopen we, naast de nodige (media)aandacht, nieuwe revalidatie fiets- en loopmiddelen bijeen te fietsen. Daarbij worden elk jaar revalidatiecentra en ziekenhuizen, als etappe- en/of overnachtingsplaats aangedaan, waar de zorg voor NAH een belangrijke plaats inneemt.

Hersenletsel on Tour is een werkgroep geworden binnen de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl, met haar ruim 5.000 leden! Hersenletsel.nl. is ontstaan door samenvoeging van de CVA vereniging Samen Verder, (Cerebro Vasculair Accident), de Afasie Vereniging Nederland, (AVN) en Cerebraal.

Bijgaand een videocompilatie van de Tour van 2016, deze is te bekijken via onderstaande link:
Bekijk de videocompilatie

Wij fietsen voor Fietsen

Op deze sportieve manier willen wij graag sponsoren werven voor aangepaste duo- en revalidatie fietsen. In beweging komen en blijven is voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel van groot belang! Nieuwe leden en donateurs voor Hersenletsel.nl zijn natuurlijk van harte welkom!
Lees meer

Doneren?

Kan je niet meefietsen maar wil je ons toch steunen in ons doel om mensen die slachtoffer zijn geworden van een hersenletsel meer te laten bewegen? Doneer dan zodat je toch nog iets kan betekenen. Hiernaast/hieronder zie je de benodigde gegevens.

T.n.v. : Hersenletsel on tour

O.v.v. : Donatie Hersenletsel on tour

IBAN : NL40 INGB 0105 4205 49

KVK : 88913295

RSIN : 864821372

Contactpersonen:

Secretaris: Sebastiaan van Dijk

email: info@hersenletselontour.nl


Voorzitter: Diane van der Struijk

email: dianevanderstruijk@hetnet.nl


Penningmeester: Arie Verbruggen

email: penningmeester@hersenletselontour.nl

Volg ons op Facebook:

Beloningsbeleid De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen vergoeding behoudens een vergoeding voor de onkosten die zij gemaakt hebben voor de stichting. Deze vergoeding zal nooit meer bedragen dan de werkelijk gemaakte onkosten. Bekijk beleidsplan